You are currently viewing Didaktické hry v prírode (OZO 4. ročník)

Didaktické hry v prírode (OZO 4. ročník)

Prvú pomoc rýchlo dáme,
kompas dobre ovládame.
Na mape si všetko nájdeme,
bezpečne vždy domov prídeme.
Cez OZO si aj futbal s deviatakmi zahráme,
radosť za každých okolností zažívame.
Takéto boli naše cvičenia v prírode,
aktivity sme mali rôznorodé.
Naučili a zopakovali sme si veľa,
bezpečne sme došli do cieľa.

žiaci 4. ročníka