You are currently viewing Zážitkový program ENV Život lesa (V. B)
All-focus

Zážitkový program ENV Život lesa (V. B)

  • Post category:r2018B

Život v lese je zaujímavý, zahalený tajomstvom. Spolu s lektorkou sa naša trieda pokúsila odhaliť a preskúmať aspoň kúsok toho, čo les ukrýva. Rýchlou ukazovačkou sme rozohriali naše telá a čerstvý vzduch nám okysličil mozog, aby sme sa mohli vydať na cestu poznávania. Použili sme zmysly, ktoré zvyčajne berieme na ľahkú váhu, aby sme práve cez hmat, čuch vnímali stromy, prírodu. Učili sme sa vzájomnej dôvere, rešpektu voči sebe ale aj všetkému živému okolo nás.

Hra s obyčajným špagátom nám ukázala dôležitosť vzťahov, ba priam závislosť  organizmov na sebe navzájom.

Spoznali sme nových obyvateľov lesa a ich výnimočnosť a nezastupiteľné miesto v spoločenstve. Skúmali sme, premýšľali, hrali sa. Vlastne sme sa učili, len trochu inak.

kolektív V. B