V prípade, že ste nenašli odpoveď, máte nejaké ďalšie otázky ohľadne našej činnosti alebo máte nejakú individuálnu požiadavku, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na nasledujúcich kontaktoch.

Adresa školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P. Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen

Riaditeľka školy

Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
tel.: 0915 830 388
e-mail: riaditelka@3zs-zvolen.sk

Zástupkyňa RŠ

Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail: alena.zagrapanova@3zs-zvolen.sk

Zástupkyňa RŠ

PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mail: eva.deveckova@3zs-zvolen.sk

Výchovná a kariérna poradkyňa Ing. Jana CHABADOVÁ
e-mail: jana.chabadova@3zs-zvolen.sk

Sekretariát školy

Mária IVANOVÁ
mobil: 0917 918 375
tel.: 045/533 0931
e-mail: sekretariat@3zs-zvolen.sk 

Vedúca školskej jedálne

Mária ŠPÁNIKOVÁ
mobil: 0911 390 138
tel.: 045/547 9302
e-mail:  jedalen1zs@gmail.com

Webmaster a správca

Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail: spravca@3zs-zvolen.sk

E-mailový kontakt
na zamestnancov

zostavený vždy nasledovne:
meno.priezvisko@3zs-zvolen.sk

Fakturačné údaje

IČO: 37831208
DIČ: 2021646440
Bankové spojenie: IBAN SK 66 0200 0000 0016 3426 1258 (VÚB)

Kde nás nájdete...