Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC JÚN 2024

(plán práce vo formáte .PDF)

Trvalo úspešný môže byť len ten, kto sa prispôsobí meniacim sa podmienkam…VÝCHOVNÉ ZAMERANIE ÚLOH

  • Aktivity celoškolského významu Detská konferencia; vzdelávacia konferencia Učiaca sa škola s témou výchovy k charakteru; Šikula.

  • Hodnotenie cieľov a obsahu vzdelávania v ŠkVP. Doménové a prierezové oblasti.VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Zážitkové učenie v škole v prírode

  • Posledné zvonenie. Lúčia sa deviataci…

  • Šikula, prehliadka zručností a tvorivostí našich žiakovTERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

V stredu 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic
precitaj_podaruj_2024_009

Mesiac MÁJ v našom ŠKD

Medíkovo- svetielkovo V máji sa deti z ŠKD zapojili do projektového týždňa Medíkovo- svetielkovo. Štvrtáci vyrábali medové sviečky s voskových plástov. Vyrobili si krásne darčeky pre svojich blízkych . V školskej knižnici deti […]
oznam_megafon

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (SJL)

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA v aprobácii s ľubovoľným predmetom V zmysle § 84 zákona č. […]

NOVINK