Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC APRÍL 2024

(plán práce vo formáte .PDF)

Výzvy robia život zaujímavým.
Ich prekonávanie robí život zmysluplným.
J. MariaVÝCHOVNÉ ZAMERANIE ÚLOH

  • Komunitné aktivity s verejnosťou podporujúce zelenú budúcnosť.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Jar – príroda sa zobudila

  • Príbeh prvákaPOZNÁMKY

  1. Maksík, korešpondenčná matematická súťaž, priebežne, 2. – 4. ročník

  2. Piatky s rodičmi, povolanie mojej mamy a otca, III. B, kariérová výchova

  3. Pohodomer, meranie duševnej pohody, Liga za duševné zdravie, 3. – 9. ročníka, pedagogický zbor

  4. Príbeh kamzíka. Interaktívny vzdelávací program LDM. Zvieratá našich lesov, exkurzná činnosť ŠKD (TU Zvolen)TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

V stredu 10.04.2024, 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic
velka_noc_2024_010

Morena, Morena, do vody hodená…

„Morena, Morena, do vody hodená.Plávaj si len v šíry kraj a jar nám tu zanechaj…“ Radosť rozdávali, radosť prijímali.Veď sú zo školskej folklórnej skupiny RADOSTNÍK. Deti zo školského klubu s pánom učiteľom Martinom […]
vylety_2024_002

Mesiac FEBRUÁR v našom ŠKD

PRÁZDNINOVÝ VLÁČIK (jarné prázdninové výlety) Jarné prázdninové putovanie sme odštartovali návštevou Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, spojenou s návštevou expozície bábkarskej tradície v Literárnom a hudobnom múzeu. V divadle sme si pozreli činoherno-bábkové […]
ucenie_prvakov_2024_019

Postupné zavádzanie nového kurikula (I. B)

Deti a kvetinové záhony vždy odrážajú starostlivosť, akej sa im dostáva… Zažité blokové vyučovanie u našich prvákov (I. B) vnímam cez pocity hrdosti. Prepojenie tém, prepojenie vyučovacích predmetov, viditeľné mosty medzi formálnym […]
ilustracny_obrazok_jedalen

Dôležitý oznam školskej jedálne

Žiadame rodičov našich stravníkov, aby priebežne kontrolovali stav zostatku na stravnom účte svojich detí navštevujúce školskú jedáleň prostredníctvom: Uvedené žiadame kontrolovať kvôli narastajúcemu množstvu neodhlásených obedov za dni absencie v škole. […]

NOVINK