Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MÁJ 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.

August StrindbergVÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

 • Námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie; práca s emóciami, rozvoj spolupráce, personalizované učenie. Deň rodiny. Realizácia cieľov ŠkVP

 • Nurture škola, tvorba podnetného prostredia prijatia, pohody, bezpečia, tvorivosti.

 • Pocta škole i mestu. Inštalácia vertikálnej záhrady a sedenia.VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

 • Deň rodiny. Komunitná aktivitaPOZNÁMKY

 • Predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene. 

 • Tzv. výletový týždeň je odporúčaný od 29.5. – 2.6.2023.

 • Dňa 15.5.2023 sa 2 žiaci zúčastnia na speváckej súťaži Hronsecká lipová ratolesť. 

 • Preventívny program STOP ŠIKANE sa uskutoční v priebehu mesiaca pre deti 3.- 4. ročníka. 

 • Tvorivé dielne s tetou Sandrou „Darček pre mamičku“ sa uskutočnia podľa harmonogramu POS.

 • Fotenie triednych kolektívov je naplánované na 17.5.2023 (podľa počasia), príp. 19.5.2023.

   TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (7. 6. 2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
od_Hromnic_do_leta_2023_008

Mesiac APRÍL v našom ŠKD

APRÍL – MESIAC LESOV Počas celého mesiaca apríl sme sa zamerali na rozvoj prírodovednej gramotnosti a podporu environmentálnej výchovy v spolupráci s odbornou komunitou. V jednotlivých oddeleniach prebehlo množstvo zaujímavých, pútavých a poučných aktivít […]
den_rodiny_2023_21

Deň rodiny na Trojke

17. máj 2023 sa na našej škole opäť niesol v znamení toho najvzácnejšieho – RODINY. V poradí 2. ročník Dňa rodiny na našej Trojke profesionálne pripravili a zrealizovali členovia školského podporného tímu. Ani […]
modry_gombik1_ilus

Projekt Modrý gombík

Ďakujeme pekne za pomoc, spoluprácu a krásnu sumu, ktorú sme vďaka Vám vyzbierali ! Aj počas tohto školského roku sme sa v máji zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky Modrý gombík […]
robocup_2023_002

Prvé miesto zo súťaže RoboCup 2023

Jedna z najväčších robotických súťaží na Slovensku sa opäť konala v Prešove 12. – 14. apríla 2023. Stretnutia sa zúčastnilo približne 200 účastníkov vo vyše 40 tímoch, ktoré si porovnali svoje konštruktérske […]
SVP_ilus

Škola v prírode (4. ročník)

V súlade s ročným plánom školy a v zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 223/2022 Z.z. […]

NOVINKY