Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC JANUÁR 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac do nej načierate, tým viac jej máte.

Maya Angelou  VÝCHOVNÁ ÚLOHA MESIACA

  • Nurture škola. Identifikácia zón emocionálneho bezpečia v triede/v škole. Zavedenie rutinnej aktivity s cieľom zníženia strachu a napätia v kolektíve žiakov. Tvorba komunikačných pravidiel a ich zverejnenie v učebni. Snímanie pozitívnych názorov žiakov na hodnotenie dňa/vyučovacej hodiny.

  • 75. výročie školy. Viacúrovňové vzťahy v škole, deklarované hodnoty a hrdosť na „svoju“ školu.

  • Pocta škole (príprava veľkoplošnej galérie detských prác).


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Prevenčné programy zdravia. Fajčenie a žuvací tabak nie sú IN.POZNÁMKY

  • Škole. Slovom i obrazom (narodeninový pozdrav venovaný k 75. výročiu našej školy). Participácia detí ŠKD na školskom projekte.

  • Čitateľský oriešok – lúskanie príbehov a odkrývanie tajomstiev sveta (aktivity s podporou vzťahu k celoživotnému čítaniu žiakov 2. ročníka ZŠ). Tvorivá dielňa s tetou Sandrou (POS Zvolen).

  • Balóny snov – tvorivá dielňa s cieľom podpory a rozvoja sociálnych a technických spôsobilostí a inkluzívneho vzdelávania v III.C.

  • V priebehu mesiaca sa uskutoční seminár pre žiakov z VIII.B v projekte Otvorené školy.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (1.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

Red-Pin-PNG-Pic
2% zo zaplatenej dane

2 % na podporu školy

Milí rodičia a priatelia školy! Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli v predchádzajúcich rokoch 2% z dane Rodičovskému združeniu pri III. Základnej škole vo Zvolene. V prípade, že ste sa rozhodli darovať nám Vaše 2% (3%) […]
oznam_megafon

OZNAM – poplatky ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]
tucniaky_ilus

Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

V zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §6 ods. 1c vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole informuje škola o organizovaní […]
svet_radosti_2022_SKD_04

Svet plný radosti (ŠKD)

Knihy sú skvelé. Hovorí sa, že otvárajú bránu k múdrosti, robia nás lepšími a parádne si pri ich čítaní oddýchneme. V novembrové popoludnie sme s malými prváčikmi navštívili Krajskú knižnicu Ľ. Štúra, ktorá pre […]

NOVINKY