You are currently viewing DELESUN (VI. B)

DELESUN (VI. B)

  • Post category:r2018B

Detská lesnícka univerzita ako jedinečný projekt pre žiakov 6. ročníka základných škôl z regiónu Zvolen a okolie realizuje v školskom roku 2023/2024 už 14. ročník svojich aktivít.

Cieľom projektu je budovať vzťah a správne postoje k lesom, prírode, uvedomenie si dôležitosti a ich celospoločenského prínosu pre spoločnosť a zdravie obyvateľov. V rámci projektu sa kladie dôraz na budovanie environmentálneho povedomia mladej generácie a motiváciu k aktívnemu prístupu k ochrane prírodných hodnôt.

Projekt vytvára možnosť absolvovať všetky vzdelávacie a spoločenské aktivity žiakov v roli študenta vo Zvolene – v meste lesníctva. Odborné prednášky vedie tím odborníkov z Národného lesníckeho centra,  Lesníckej fakulty TUZVO, štátneho podniku LESY SR a Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky. Odborné prednášky sú obohatené o návštevu zaujímavých lesníckych miest a aktivity lesnej pedagogiky pod vedením certifikovaných lesných pedagógov. Na záver úspešného štúdia absolventi zažijú slávnostnú promóciu a prevezmú si diplomy absolventa Detskej lesníckej univerzity.

Na prvej odbornej prednáške s názvom „Les to nie sú len stromy „, ktorú viedol Ing. Hirschner z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sme sa my – Lujza, Grétka, Kika, Nela, Dorka, Žofka a Kristína zúčastnili štvrtok 12. októbra. Stretli sme sa aj s rovesníkmi z Päťky, Sliača, Starých Hôr a Očovej. Dostali sme skriptá, index študenta ako aj drevenú menovku. Prednášajúci nás pútavým rozprávaním vtiahol do poznávania tajomstiev lesa. Množstvo nových a zaujímavých informácií vstrebával náš mozog. Ukrátené nezostali ani naše zmysly lebo sme les aj počuli, cítili a dokonca aj ochutnali. Hm…. sladký zážitok. Po krátkej desiatovej pauze sme pokračovali vonku aktivitami lesnej pedagogiky. Zážitkové hry na čerstvom vzduchu spojené s objavovaním nového nás nabili energiou. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.