You are currently viewing Jeden deň v práci
hdr

Jeden deň v práci

Šiestaci mali možnosť zažiť jeden pracovný deň so svojimi rodičmi v ich práci. Táto aktivita v rámci kariérovej výchovy bola realizovaná v spolupráci s RCK BBSK. Na základe dotazníkov – spätnej väzby – sme sa dozvedeli o rôznych povolaniach a pracovných pozíciách, ktoré si naši žiaci vyskúšali. Ich zážitky a reakcie boli pozitívne, deň v práci rodičov sa im všetkým páčil, ale nie všetci by chceli túto prácu vykonávať.

Nie vo všetkých zamestnaniach je možné, aby si rodičia zobrali svoje dieťa do práce. Týmto žiakom bola poskytnutá možnosť zažiť pracovný deň na jednej z pracovných pozícií v škole. Spätná väzba týchto žiakov bola pozitívna s tým, že každá pracovná pozícia je náročná a má svoje kladné aj záporné stránky. Niektorí žiaci absolvovali aktivity v rámci kariérovej výchovy Osobnostný a kariérový rozvoj na témy Náš vynález, Kto je mojou oporou, Kde chcem žiť a Kto som.