Morena, Morena, do vody hodená…

Morena, Morena, do vody hodená…

„Morena, Morena, do vody hodená.
Plávaj si len v šíry kraj a jar nám tu zanechaj…“

Radosť rozdávali, radosť prijímali.
Veď sú zo školskej folklórnej skupiny RADOSTNÍK.

Deti zo školského klubu s pánom učiteľom Martinom pripravili pre svojich kamarátov originálny program k Veľkej noci. Jeho zameranie rešpektovalo slovenské tradície, zvyky, regionálnu hudbu i rovesnícke vzdelávanie. Vinšovali, spievali, hrali sa…

Odmenou im bol zaslúžený potlesk a pochvaly od „aktívneho“ zabávajúceho sa obecenstva.