You are currently viewing Čitateľský maratón

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty organizuje už 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu ČÍTAJME SI… 2024 ktorý je tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Žiaci školy sa v týždni od 18. marca do 22. marca 2024 zapojili celoslovenského detského čitateľského maratónu. Do maratónu zapojilo196 detí prvého stupňa na hodinách čítania a literatúry a 48 šiestakov na hodinách anglického jazyka.

Utorok odštartovali štafetu tretiaci z III.B triedy, ktorí ako prví v priestoroch novo presťahovanej školskej knižnice čítali príbeh z knihy Zverinec na siedmom poschodí od Petra Gajdošíka. Počas dňa ich postupne vystriedali tretiaci z III.A a všetci štvrtáci. Každá skupina prečítala jeden príbeh z knihy, za čo deti dostali záložky do kníh od organizátora podujatia Linky detskej istoty.

V stredu štafetu prevzali starší žiaci, šiestaci. Spoločne so svojimi pani učiteľkami angličtiny čítali príbehy z e-učebníc Oxfordu v anglickom jazyku. Čítali príbeh o Sindibádovi a jeho dobrodružstvách a príbeh Sloní muž.

Štafetu ukončili najmladší žiaci; prváci sa striedali v čítaní príbehov o zvieratkách od V.G. Sutejeva z knihy Rozprávky o zvieratkách. Druháci čítali knihu Nezblázni sa mamička od Gabriely Futovej.

Do 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu sa na našej škole zapojilo 244 žiakov. 196 prvostupniarov čítalo v slovenskom jazyku a 48 šiestakov čítalo v anglickom jazyku.