You are currently viewing Slávik Slovenska 2024

Slávik Slovenska 2024

Naša škola sa zapája každoročne do súťaže, podporuje spevácke talenty s cieľom zachovať a rozvíjať tradície podpolianskeho regiónu, ku ktorým neodmysliteľne patrí spev. Dňa 22. apríla 2024 sa konalo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska, ktorého garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v našej školskej knižnici, ktorá poskytla tejto súťaži zázemie a komornú atmosféru.

Zúčastnilo sa ho 24 spevákov, čo nás veľmi teší. Každú triedu reprezentoval účastník, dokonca niektoré triedy vyslali do školského súťažného kola aj viac reprezentantov. Za každú vekovú kategóriu postupujú do okresného kola títo žiaci:

I. kategória                  Mária Mozoľová II. B

II. kategória                 Dominik Juraj Ľupták IV. B

III. kategória                Zuna Kúdelová VII. B

Víťazkám a víťazom srdečne blahoželáme 🙂