You are currently viewing Keď sa na TROJKE plnia farebné sny (street art)

Keď sa na TROJKE plnia farebné sny (street art)

Street Art je forma vizuálneho umenia, ktorá vzniká na verejnom priestranstve. Zahŕňa v sebe širokú škálu umeleckých prejavov a používa sa ako prostriedok sebavyjadrenia.

U nás v škole sme myšlienku pouličného umenia poňali ako formu uvoľnenia napätia, nervozity či nepokoja detí (princípy Nurtura školy).

Stačilo naplniť balóny farbou a „umelecká zábava“ mohla začať.

Zasiahnutí vlnou emócií, radosti, šťastia, úplného uvoľnenia sa… Deťmi rôzneho veku spoločne vytvorený veľkoplošný obraz bude v budúcnosti zdobiť vnútorné priestory školy.