You are currently viewing Prvácka pasovačka 2023

Prvácka pasovačka 2023

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne vážna správa. Naši prváci budú oficiálne pasovaní za rytierov a princezné tretej školy zvolenskej.“ – takáto správa sa niesla v stredu. 15. novembra 2023 v priestoroch našej Trojky. Obsahom, hrami a metódami vyučovania vystihuje táto slávnosť princípy hodnotovej/charakterovej výchovy v praxi.

Stať sa prvákom je skutočne veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel…. Aj tento rok bolo dopoludňajšou úlohou ukázať pred slávnostným sprievodom s pani riaditeľkou Bielikovou, pani zástupkyňou Zagrapanovou, bubeníkom a láskavo prísnym Mudrcom, čo sa deti za čas strávený v školských laviciach naučili.

Rodičia detí boli svedkami výnimočnej udalosti v rytierskej sále Zvolenského zámku. Kráľ pasoval chlapcov za rytierov mečom a princezné zas ružou. Svoj sľub prváka potvrdili všetci žiaci hlasným pokrikom „sľubujem“. Sľub odkazujúci na plnenie hodnôt školy (vyzdvihnuté fair play správanie, vzájomná pomoc a podpora, čestnosť, láskavosť a rešpekt)

Oblečení v dobových kostýmoch s papierovými korunkami na hlave si na pamiatku slávnosti odniesli nielen pamätný list, ale hlavne nezabudnuteľný zážitok. Tradičná školská akcia, ktorá už viac ako 25 rokov odkazuje na hodnoty slobody, ľudskosti a spravodlivosti (17. november).

Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností či radostných výziev. Všetci si želáme, aby do školy chodili s úsmevom a radosťou.