You are currently viewing Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (1. miesto)

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (1. miesto)

Vďaka umeniu sa z nás stávajú lepší ľudia. 
Vďaka umeniu dokážeme intenzívnejšie vnímať krásy a podstaty života.
Sme slobodnejší a šťastnejší.
Práve preto majú výtvarné činnosti pre žiaka nezameniteľný potenciál. 

Dňa 26. 4. 2024 sa v Nitre konal 15. ročník krásneho a veľkolepého odovzdávania cien celoslovenskej súťaže pod záštitou Matice Slovenskej – Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Zapojili do výtvarnej časti a priniesli sme si z najvyššej kategórie 1. miesto. Gratulujeme našej žiačke Ele Dvorščíkovej za krásne umiestnenie.

Je to dôkazom toho, že žiak potrebuje byť rozvíjaný nielen vedomostne a znalostne, ale spôsobom, že svoje sebavyjadrenia a chápanie sveta dáva na papier, pretože svet je chápaný prevažne vizuálne.