You are currently viewing Ako si vybrať druhý cudzí jazyk. Rovesnícky nábor

Ako si vybrať druhý cudzí jazyk. Rovesnícky nábor

Šiestakov čaká v tomto období výber druhého cudzieho jazyka, ktorý sa začnú učiť od budúceho školského roka. Vedia, že na našej škole je možné študovať nemecký a španielsky jazyk.

Ale ktorý si vybrať? Pre niektorých je to ťažké rozhodnutie.

Preto žiaci siedmeho a deviateho ročníka pripravili pre nich prezentácie a kvízy o nemeckom a španielskom jazyku. Vysvetlili mladším spolužiakom, prečo sa oplatí učiť sa konkrétny jazyk, čo je pri jeho štúdiu ľahšie a čo ťažšie, porozprávali vlastné skúsenosti pri ich učení sa. Potom žiaci hádali farby a čísla v nemeckom a španielskom jazyku. Prezentujúci sa tiež predstavili v cudzích jazykoch. Šiestaci tak získali predstavu o odlišnosti jednotlivých jazykov a o ich podobnosti s jazykom anglickým.

Prajeme šiestakom, aby ich zvolený druhý cudzí jazyk bavil, a aby nadobudnuté vedomosti mohli využívať na spoznávanie nových krajín a kultúr.