You are currently viewing Deň vďakyvzdania

Deň vďakyvzdania

Už niekoľko storočí štvrtý štvrtok v novembri Američania po celom svete zasadnú za stôl s pečeným moriakom, aby poďakovali za všetko dobré, čo im bolo dopriate počas uplynulého roka. Naše deti si tento sviatok pripomenuli na hodinách anglického jazyka rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré si pre nich pripravili vyučujúce anglického jazyka.

Piataci diskutovali o myšlienke tohto dňa, a tým je poďakovanie sa za to, čo je pre nás počas celého roka akosi samozrejmé a často prehliadané. Deti pracovali v skupinách, vytvárali spoločný plagát so svojimi vyjadreniami, za čo je vo svojom živote naozaj veľmi vďačný.

Starší žiaci si pozreli krátky dokument o histórii tohto sviatku, pracovali s textovými ukážkami a prostredníctvom hravých prezentácií precvičovali slovnú zásobu týkajúcu sa tohto severoamerického sviatku. Žiaci deviateho ročníka si zasúťažili v skupinách vo vedomostnom kvíze zameranom na základné informácie o tomto sviatku. Aj keď už Deň vďakyvzdania skončil a je pre nás pomerne neznámy, zamyslime sa aj my všetci nad tým, za čo sme naozaj vďační.