<strong>Európsky </strong><strong>jazykový</strong><strong> deň</strong>

Európsky jazykový deň

V rámci podujatia Európsky deň jazykov na našej škole pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a multikultúrnu rôznorodosť Európy.

Vyučujúce cudzích jazykov pripravili pre žiakov variabilné komunitné aktivity od tvorby posterov, kvízu, maľovania na chodník až po interaktívne úlohy a videá na témy súvisiace s cudzími jazykmi Ako sa stať polyglotom či Výhody učenia sa cudzích jazykov.

Žiaci s radosťou pracovali na tímových projektoch o vybraných krajinách Európy, naučili sa spievať multikultúrnu pieseň Are you sleeping brother John v piatich jazykoch a prezentovali ju na pódiu školského dvora. Deň jazykov nám opäť potvrdil platnosť známeho porekadla – Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.