2 % na podporu školy

  • Post category:Oznamy

Milí rodičia a priatelia školy! Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli v predchádzajúcich rokoch 2% z dane Rodičovskému združeniu pri III. Základnej škole vo Zvolene. V prípade, že ste sa rozhodli darovať nám Vaše 2% (3%)…

Continue Reading 2 % na podporu školy

OZNAM – poplatky ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen,…

Continue Reading OZNAM – poplatky ŠKD

Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

  • Post category:Oznamy

V zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §6 ods. 1c vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole informuje škola o organizovaní…

Continue Reading Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka