Projekt Modrý gombík

Ďakujeme pekne za pomoc, spoluprácu a krásnu sumu, ktorú sme vďaka Vám vyzbierali ! Aj počas tohto školského roku sme sa v máji zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky Modrý gombík…

Čítať viac Projekt Modrý gombík

Projekt POPULAIR

Vedeli ste, že doprava je jedným z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia na Slovensku? Mnohé školy, aj tá naša, sú umiestnené na frekventovaných uliciach. Zároveň fenomén dnešnej doby „rodičovské taxi“ znečisťovanie…

Čítať viac Projekt POPULAIR

Projekt Nurture škola

Od začiatku školského roka 2022/2023 je naša škola zaradená do pilotného medzinárodného projektu, ktorý je organizovaný v partnerstve so spoločnosťou Nurture International z Veľkej Británie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,…

Čítať viac Projekt Nurture škola

Preventívny program KOZMO

  • Post category:Projekty

Program KOZMO je zameraný na prevenciu násilného správanie detí. Už viac rokov si žiaci v 1. a 2. ročníku ZŠ pomocou zážitkových aktivít uvedomujú hodnotu kamarátstva, učia sa spolupracovať a vzájomne si…

Čítať viac Preventívny program KOZMO