Slávik Slovenska 2022

Dňa 11. mája 2022 sa konalo okresné kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska, ktorého garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Nádherné a reprezentačné prostredie Zvolenského zámku poskytlo tejto…

Continue Reading Slávik Slovenska 2022

Fašiangové strašiučenie v III.C

  • Post category:r2019C

Keď sme ráno prišli do školy, čakalo nás prekvapenie. NEUČILI SME SA! Skoro každý žiak mal na sebe oblečenú masku (napr. šašovia, slnko, princezná vlkov, námorníčka ...). Na prvej hodine…

Continue Reading Fašiangové strašiučenie v III.C

Základný plavecký výcvik žiakov 2. ročníka

  • Post category:Oznamy

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní…

Continue Reading Základný plavecký výcvik žiakov 2. ročníka

Úspech Inky Strapcovej

Nie cez hlas,ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes. J. Čajková Dieťa prostredníctvom literárneho textu vypovedá o svojom vzťahu k svetu. Tlmočí svoje zážitky, skúsenosti a musí vedieť, o čom recituje. Prvoradý…

Continue Reading Úspech Inky Strapcovej