MODULY v škole

MODULY v škole

Naša škola sa v tomto školskom roku 2023/2024 zaradila medzi školy z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do projektu Moduly. Je to projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rozmanité možnosti trávenia voľného času.

Projekt Moduly prináša do vyučovania zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah. Projekt u nás zabezpečuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Vyučovanie hravou formou, ktoré vedie športový tréner Ing. Matej Schieber je zamerané na všeobecnú športovú a pohybovú prípravu detí. Jej cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti žiakov, zlepšovať ich zdravie, zabrániť nedostatku pohybovej aktivity ale aj zabaviť sa. Žiaci si prirodzene rozvíjajú koordinačné, rýchlostné, vytrvalostné, silové a odrazové schopnosti, tímového ducha a hlavne schopnosť tešiť sa z pohybu.