You are currently viewing <strong>Posledné zvonenie</strong> <strong>na školskom dvore</strong>

Posledné zvonenie na školskom dvore

Tradičná akcia školy, ktorou sa končí každý školský rok. Absolventi si sami zazvonia na originálny školský zvonec, ktorý pamätá na časy, keď nebolo na škole elektrické zvonenie. Rozlúčka mala príchute radosti, smiechu, dojatia i sĺz… za niečím, čo práve končí, za kamarátmi, pedagógmi i za školou.

Ďakujeme folklórnemu súboru RADOSTNÍK a pani učiteľke Milke za osviežujúce vystúpenie a ocenenia, ktoré adresne zazneli na učiteľov, vedenie a zamestnancov školy.

Keď sme mali šesť rokov, stáli sme na tomto školskom dvore ako
najmladší a netušili sme čo nás čaká, čo zažijeme, čo sa naučíme…
Po deviatich rokoch tu stojíme opäť, plní zážitkov, vedomostí
a práve v tejto chvíli v smútku lúčenia…

(z prejavu absolventky Hanky)