Základný plavecký výcvik

Základný plavecký výcvik

Ako ryby vo vode sa cítili naši žiaci druhých ročníkov, ktorí sa s nadšením a radosťou zúčastnili základného plaveckého výcviku. V marcových dňoch sa Mestská plaváreň zaplnila našimi plavcami, pričom na niektorých tvárach bolo vidieť obavy. Tie sa postupne strácali a každý deň sa deti s vodou viac a viac skamarátili. Pri správnom dodržiavaní všetkých pokynov trénerov sa z našich detí na konci týždňa stávali plavci. Posledný deň vyvrcholil pretekmi. V nich ukázali svoju zručnosť, rýchlosť, ale aj šikovnosť a bojovnosť.

Všetci účastníci plaveckého výcviku dostali mokré diplomy a sladkú odmenu.

Radosť z plávania vidíme aj v ich odpovediach na otázku „Ako si sa počas týždňa cítil, čo nové si sa naučil a čo ti urobilo najväčšiu radosť?“

„Najväčšiu radosť mám z toho, že som sa naučil plávať rôzne štýly.“

Cítila som sa výborne a najviac sa mi páčilo voľné plávanie na konci hodiny.“

„Najviac sa mi páčilo skákanie do vody a plávanie v hlbokej vode.“

„Veľmi som šťastný za ocenenie za snahu.“

„Som šťastný, že voda je už môj kamarát!“