You are currently viewing PRVÁCKA PASOVAČKA 2022

PRVÁCKA PASOVAČKA 2022

Po dvojročnom covidovom období sme mohli opäť pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu uskutočniť prvácku slávnosť PASOVANIE ZA PRINCEZNÉ A RYTIEROV TRETEJ ŠKOLY ZVOLENSKEJ na Zvolenskom zámku.

Dopoludnie trávili prváci v škole oblečení do krásnych kostýmov s korunkami na hlavách. V tento deň sa vyučovacie predmety zmenili na prvácke remeslá (krasopísanie, krasočítanie, počítanie, krasospievanie a krasokreslenie) s návštevou kráľovnej školy a kráľovského sprievodu. Po splnený úloh  (hodnotová výchova) a postupnom presune na Zvolenský zámok čakal na deti kráľ, ktorý ich poveril zaujímavými úlohami. Úlohy deti s úsmevom a s radosťou, za prítomnosti svojich rodičov a starých rodičov, plnili.

Keďže deti preukázali svoju šikovnosť, mohli sa odobrať do rytierskej siene Zvolenského zámku k slávnostnému aktu. Pasovanie začalo spoločným sľubom našich prvákov, po ktorom postupne po jednom predstúpili pred kráľa.

Princezné boli pasované červenou ružou a rytieri zlatým mečom. Každý z nich si odnášal v ruke pamätný diplom s titulom PRINCEZNÁ alebo RYTIER TRETEJ ŠKOLY ZVOLENSKEJ.