You are currently viewing Remeslo má zlaté dno (projektový deň III. C)

Remeslo má zlaté dno (projektový deň III. C)

Toto príslovie poznali a používali naši predkovia už odpradávna a často ho pripomínali aj svojim deťom. Vyjadruje sa ním múdrosť, že to čo človek svojimi rukami vytvára, čo mu dokáže zabezpečiť obživu vo svojom živote.

Aj v súčasnosti je dôležité pre žiakov zistiť čo ich ruky dokážu, čo ich baví. V našom triednom kolektíve sme sa rozhodli hlbšie spoznať jedno z remesiel – drotárstvo a hlavne jeho históriu. Pracovali sme s drôtom a vyrobili si krásne srdiečka, zahrali si hru na drotárov, kde sme vandrovali po celej triede a získavali informácie, prezreli si motivačnú knihu s výrobkami z drôtu, vypracovali si pracovný list a pozreli si divadelné predstavenie o drotároch.

Žiaci pri hodnotení celého dňa vyzdvihli nutnosť pripomínať si aj dnes remeslá, ktoré živili našich starých a prastarých rodičov a ktorými sa pýšili majstri, remeselníci na trhoch. Aj takýmto zaujímavým spôsobom môžu deti spoznávať prácu v minulosti a rozmýšľať o svojom povolaní v budúcnosti. Učitelia vnímajú potrebu pestovať úctu k „zabudnutým“ remeslám, obdiv k ručnej práci, k tradíciám – jednoducho ku koreňom hodnotového a morálneho základu spoločnosti.