You are currently viewing Tretiaci na potulkách Zvolenom (III. A, B, C)

Tretiaci na potulkách Zvolenom (III. A, B, C)

„Poznať históriu znamená poznať súčasnosť.“

Zvolen je jedno z najstarších (kráľovských) miest na Slovensku. Ulice, námestia, budovy, pamätníky, opevnenia a parky sú priestorom na zážitkové učenie sa pre všetkých tretiakov ZŠ. Jednoduché prepojenie školy so životom. Po vlastivedných prechádzkach budú tretiaci pracovať na spoločných projektoch.

Mestom sme sa prechádzali,
históriu a čaro Zvolena spoznávali.
Obelisk, zámok či stará bašta,
spoznali sme skoro hneď,
bola z nás múdra tretiacka parta,
na otázky sme objavili odpoveď.
Naše mesto dýcha atmosférou,
hoc tento deň bol zahalený hmlou,
veľa sme sa naučili,
v poznaní histórie sa posunuli.