You are currently viewing Úspech našich chlapcov (IV.C)

Úspech našich chlapcov (IV.C)

  • Post category:r2020C

Snaha, múdrosť a profesionalita chlapcov zo IV.C boli odmenené. Ondrej Holík, Martin Šípka a Ján Bendík sa 8.novembra 2023 zúčastnili Školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu regiónu Banská Bystrica v ŠK Junior CVČ BB. Celý deň sme na spolužiakov mysleli a nesklamali nás. Na druhý deň nám s nadšením porozprávali svoje zážitky a dojmy z majstrovstiev.

Na hrudi sa  každému z nich blyšťala  medaila a v rukách mali Diplom. Ondrík získal 1.miesto, Martinko 2. miesto a Janko 3. miesto v kategórii žiak. Chlapci sme na vás hrdí a držíme vám palce na Školských majstrovstvách kraja BB, ktoré sa uskutoční 22.11.2023.