You are currently viewing Predvianočná vybíjaná štvrtákov

Predvianočná vybíjaná štvrtákov

Blíži sa termín sviatočno – vianočný,
využili sme tento čas spoločný.
My štvrtáci veselí,
opäť sme sa stmelili.
Utužili naše vzájomné vzťahy,
ukázali vo vybíjanej známe ťahy.
Zažili sme veľa radosti
a zasmiali sa do sýtosti.
Prajeme všetkým pokojné Vianoce,
nech sa Vám stromček krásne ligoce…

štvrtáci