Keď si tretiaci dajú spoločne Hop za zdravie… (III. A, B, C)

Európsky týždeň športu volá,pohybom človek chorobu zdolá.Smiech, radosť a zábava,každého žiaka ovláda.Súťažíme veľmi radi,zapojte sa preto s nami.Tancuj, behaj a či skáč,športu sa venuj, budeš hráč.Zdravie je najviac,to nám ver.neseď doma, loptu ber. …

Continue Reading Keď si tretiaci dajú spoločne Hop za zdravie… (III. A, B, C)

FILIPOVE DOBRODRUŽSTVÁ, preventívny program pre druhákov

Preventívny program Filipove dobrodružstvá bol vytvorený na základe rovnomennej knihy od autorov Jacquesa a Jeana Breuilových. Program, originálnym spôsobom, cez zážitkové učenie ponúka primárnu prevenciu, ktorej cieľom je odradiť a čo najviac…

Continue Reading FILIPOVE DOBRODRUŽSTVÁ, preventívny program pre druhákov

Priateľ mäkčeň, dĺžeň, vokáň a kamarátky dve bodky (projektový deň 2021 – II. B)

  • Post category:r2020B

Projektový deň. Zmysluplné učenie, projektové čítanie a tvorenie, ktoré bolo zamerané na rozlišovacie znamienka. Najprv si žiaci zopakovali výslovnosť a písanie hlások s rozlišovacími znamienkami s dôrazom na používanie slov, kde rozlišovacie znamienko mení…

Continue Reading Priateľ mäkčeň, dĺžeň, vokáň a kamarátky dve bodky (projektový deň 2021 – II. B)

Korčuliarsky výcvik (II. B)

  • Post category:r2020B

Termín: 11. 10. – 15. 10. 2021 V krásnom jesennom mesiaci október sme mali príležitosť naučiť sa korčuľovať na už pravidelne organizovanom korčuliarskom výcviku našou Trojkou, tento rok aj so spolufinancovaním…

Continue Reading Korčuliarsky výcvik (II. B)