FILIPOVE DOBRODRUŽSTVÁ, preventívny program pre druhákov

Preventívny program Filipove dobrodružstvá bol vytvorený na základe rovnomennej knihy od autorov Jacquesa a Jeana Breuilových. Program, originálnym spôsobom, cez zážitkové učenie ponúka primárnu prevenciu, ktorej cieľom je odradiť a čo najviac…

Continue Reading FILIPOVE DOBRODRUŽSTVÁ, preventívny program pre druhákov

Priateľ mäkčeň, dĺžeň, vokáň a kamarátky dve bodky (projektový deň 2021 – II. B)

  • Post category:r2020B

Projektový deň. Zmysluplné učenie, projektové čítanie a tvorenie, ktoré bolo zamerané na rozlišovacie znamienka. Najprv si žiaci zopakovali výslovnosť a písanie hlások s rozlišovacími znamienkami s dôrazom na používanie slov, kde rozlišovacie znamienko mení…

Continue Reading Priateľ mäkčeň, dĺžeň, vokáň a kamarátky dve bodky (projektový deň 2021 – II. B)

Korčuliarsky výcvik (II. B)

  • Post category:r2020B

Termín: 11. 10. – 15. 10. 2021 V krásnom jesennom mesiaci október sme mali príležitosť naučiť sa korčuľovať na už pravidelne organizovanom korčuliarskom výcviku našou Trojkou, tento rok aj so spolufinancovaním…

Continue Reading Korčuliarsky výcvik (II. B)

Tréneri v škole rozvíja v deťoch lásku k športu (II. B)

  • Post category:r2020B

Program Tréneri v škole úspešne pokračuje aj na našej Trojke. Od septembra na hodinách telesnej výchovy cvičíme s naozajstnou trénerkou. Do konca školského roka prídu na hodiny telesnej výchovy aj ďalší tréneri,…

Continue Reading Tréneri v škole rozvíja v deťoch lásku k športu (II. B)