You are currently viewing Mikulášsky futbal u tretiakov (III. A, B, C)

Mikulášsky futbal u tretiakov (III. A, B, C)

Kamarátstvo to je fajn,
loptu do rúk zobrať neváhaj.
My tretiaci Trojky,
zlietli sme sa ako sojky.
V našej telocvični,
aby sme kamarátstvo podporili,
našim vzťahom rozvinúť umožnili.
Futbalové zápolenie bolo veselé,
naše líčka červené.
Určite si takéto stretnutie zopakujeme,
opäť duševne pookrejeme.

žiaci III. A, III. B, III. C