You are currently viewing Štvrtácka divadelná hra (IV. C)

Štvrtácka divadelná hra (IV. C)

  • Post category:r2020C

Na našej Trojke je septembrovou tradíciou, že štvrtáci čítajú prvákom rozprávočky.

My, deti zo IV. C, sme sa rozhodli tento rok pripraviť pre prvákov  prezentáciu kolektívneho umenia – divadielka. Vyžadovalo si to náročnú prípravu, ale všetkých nás to bavilo a viac zblížilo.

Rozdelili sme si divadelné obsadenie a iné dôležité role, ako kulisár, kostymér, režisér, rozprávač. Po úspešnej premiére u prvákov sme neváhali a divadielko sme zahrali aj našim druhákom.

Všetci sa z úspechu našej divadelnej hry veľmi tešíme ☺☻☺☻☺.