OZNAM o poplatkoch za ŠKD (od marca 2023)

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen,…

Čítať viac OZNAM o poplatkoch za ŠKD (od marca 2023)

Preventívny program KOZMO

  • Post category:Projekty

Program KOZMO je zameraný na prevenciu násilného správanie detí. Už viac rokov si žiaci v 1. a 2. ročníku ZŠ pomocou zážitkových aktivít uvedomujú hodnotu kamarátstva, učia sa spolupracovať a vzájomne si…

Čítať viac Preventívny program KOZMO