You are currently viewing Quadrille – Europan Dance Festival

Quadrille – Europan Dance Festival

Štvorylka je podujatie, ktoré vzniklo v Slovinsku. Festival má za cieľ synchronizovať tancovanie štvorylky v rôznych miestach Európy, presne na poludnie. Tanečné podujatie sa konalo na zvolenskom námestí 19. mája, pod vedením Zuzany Niščákovej.

Podporiť prišiel tancujúcich primátor mesta Zvolen Ing. Vladimír Maňka a ďalší vzácni hostia. Krátkymi prejavmi vyjadrili obdiv a podporu tomuto podujatiu.

Žiaci 5., 8. a 9. ročníka sa poctivo pripravovali a nacvičovali choreografiu spoločenského tanca, ktorý pochádza z Francúzska. Zapojilo sa dostatok tanečníkov, hoci niektoré chlapčenské miesta obsadili dievčatá. Žiaci tancovali vo farbách mesta Zvolen, červené tričká pre dievčatá a biele pre chlapcov. Prípravy na námestí trvali niečo cez hodinu. Trénovali sme jednotlivé časti štvorylky niekoľkokrát pred oficiálnym štartom. Presne na poludnie sa išlo na ostro a tanec trval vyše 6 minút. Po odtancovaní sme si všetci zatlieskali.