You are currently viewing <strong>Zberný dvor</strong> s Braňom Jobusom

Zberný dvor s Braňom Jobusom

Zodpovedný prístup k odpadom. Neustále aktuálna téma všade, vždy a pre všetkých.

Firma Marius Pedersen, NATUR-PACK a spevák Braňo Jobus si pod Zvolenským zámkom pripravili zážitkový vzdelávací program s názvom Zberný dvor. Veru, nazbieralo sa tam neúrekom žiakov, učiteľov ale aj smetí, no hlavne dobrej nálady. Spoznali sme a osvojili sme si smetiarsku abecedu, naučili sa pesničky, súťažili sme v triedení odpadu, povozili sme sa na smetiarskom aute.

Zábavno- vzdelávacie predpoludnie sme strávili s rovesníkmi, ktorým rovnako ako aj nám záleží byť zodpovednými pri separovaní odpadu a  žiť v čistom meste. Potešili nás milé pozornosti ako odmena za aktívnu účasť. Nezabúdajme, že odpad vytvárame my –  ľudia a preto je našou povinnosťou zodpovedne pristupovať k jeho odstraňovaniu.

pani učiteľky Krupová, Melicherová a šiestaci