You are currently viewing RoboSum & RoboCross

RoboSum & RoboCross

Sumo zápasy robotov sú veľmi populárne kvôli svojej jednoduchosti a zároveň komplikovanosti a obrovským možnostiam v konštrukcii. Tento rok sa na súťaž vo Fiľakove (28. 04. 2023) pripravovalo sedem našich tímov, žiaľ súťaže sa môžu zúčastniť len tri tímy za školu. V školskom vyraďovacom kole sa vykryštalizovali tri najúspešnejšie tímy. Na fiľakovskom gymnáziu sa stretlo 16 tímov zo základných a stredných škôl. Dva z našich tímov sa prebojovali medzi najlepšiu polovicu a napokon sa umiestnili na skvelom 6. a 7. mieste.

Podstatou kategórie RoboCross je skonštruovať robota na ovládanie, ktorý zvládne prekonať rôzne prekážky. Naše riešenie bolo jednoznačne najoriginálnejšie a konštrukčne najprepracovanejšie. Neznamenalo to však, že by to bolo najefektívnejšie riešenie. Poučili sme sa však do budúcnosti a hlavne sme sa zabavili.