SUMO:bit na Trojke

SUMO:bit na Trojke

Áno sumo! Trošku neštandardné, ale sumo.

V rámci grantového programu Meet and Code sme prostredníctvom nadácie Pontis zabezpečili potrebné prostriedky na realizáciu robotických sumo zápasov. Žiaci deviateho ročníka si počas hodín Informačných technológii skonštruovali, naprogramovali, testovali a vylepšovali vlastného sumo robota. Základom takéhoto „zápasníka“ je programovateľný mikroprocesor Micro:bit (preto sme ho nazvali Sumo:bit) s motormi a senzormi doplnku, ktorý sa volá Ring:bit Car. Robotické sumo zápasy autonómnych robotov sa štandardne realizujú v kruhovom ringu tzv. dohyō (došo). Úlohovou robota je identifikovať a vytlačiť súpera z vyhradeného priestoru. Žiaci pracovali v dvojčlenných tímoch a vyvrcholením ich úsilia bol školský turnaj v sumo zápasoch. Atmosféra bola veľmi energická, miestami až búrlivá. Z dvanástich tímov sa nakoniec vyselektoval jeden víťaz.

Cieľ celého projektu bol naplnený – v žiakoch vzbudiť záujem o robotiku a programovanie, prostredníctvom zážitkových aktivít. V budúcnosti budeme v sumo zápasoch určite pokračovať.