You are currently viewing Usmernenie k daňovému bonusu + dotácii na stravu

Usmernenie k daňovému bonusu + dotácii na stravu

  • Post category:Oznamy

UPSVaR oficiálne na svojej stránke zverejnil informáciu o dotáciách na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo navštevujúce ZŠ. 
USPVaR upozorňuje rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí majú nárok na uplatnenie zvýšeného daňového bonusu (39,47 eura mesačne), aby uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, úplne im ZANIKNE NÁROK NA AKÝKOĽVEK DAŇOVÝ BONUS (teda aj na základný daňový bonus 23,22 eura). 
Usmernenie Finančného riaditeľstva SR k zákonu č. 257/2021 Z. z. (súbor PDF)