You are currently viewing Vianočný a novoročný pozdrav

Vianočný a novoročný pozdrav

  • Post category:Oznamy

Vianoce nie sú čas, ani obdobie,
ale stav mysle.


Milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy,
želáme vám pokojom a láskou naplnené Vianoce,
veľa malého šťastia, tichej radosti a vďaky…


PF 2022

Nový rok plný zdravia, optimizmu,
podpory a spolupráce želajú


Ľuboslava Bieliková
a zamestnanci ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene