You are currently viewing Štvorlístok pozýva…

Štvorlístok pozýva…

  • Post category:Oznamy

„Detský spevácky zbor Štvorlístok Zvolen pozýva medzi seba nových spevákov a speváčky. Príď medzi nás a zaži veľa zážitkov, nauč sa veľa nových piesní, skladieb a veľa iných zábavných vecí. Kontakt: 0918 035 613“