You are currently viewing Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

  • Post category:Oznamy

V zmysle §30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Korčuliarsky výcvik sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (hala B) pre žiakov 2. ročníka v termíne od 22.01. – 26.01.2024, teda od pondelka do piatka v čase od 10.15 do 11.15 hod. na ľade.Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných inštruktorov z HKM Zvolen.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť primeraný odev prispôsobený aktivite na ľadovej ploche: termoprádlo, otepľovačky, vysoké hrubé ponožky, zimné nepremokavé rukavice na sneh/ľad, prilba (nie cyklistická), korčule, batoh na zbalenie vecí (nie igelitové vrecko).

Žiak nesmie vstúpiť na ľadovú plochu bez prilby a rukavíc!

Ostatní žiaci pokračujú vo vyučovaní pod vedením povereného pedagóga.

Príloha ku korčuliarskemu výcviku (súbor .pdf)