You are currently viewing Srdcom pečené, balené, darované

Srdcom pečené, balené, darované

  • Post category:Oznamy

K celoslovenskej aktivite Učitelia pečú zdravotníkom sa pripojili aj učitelia našej školy.

Povedali si: Hádam zvládneme napiecť aj pri nekonečnom množstve decembrových povinností…

Zvládli sme to, aj vďaka Evke Balážovej, ktorá dokázala motivovať desiatky zamestnancov. Organizačne zabezpečila aj darovacie stretnutie v pondelok 21. decembra na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (Covid oddelení) v Nemocnici AGEL vo Zvolene.

Každý zdravotník, okrem sladkého balíčka, dostal aj autorskú pohľadnicu našich žiakov s vinšom. Otvorili sme cyklus dobra, úcty, žičlivosti, verejnej vďaky a pokory. Tlieskali a oceňovali sme našich zdravotníkov 🙂 🙂 🙂