You are currently viewing Projektový týždeň v ŠKD (tekvicové inšpirácie)

Projektový týždeň v ŠKD (tekvicové inšpirácie)

Tekvičku som mal,
ráno som ju dopestoval.
Bolo ráno sviatočné,
bolo totiž tekvičné.


Veronika, Marek, Dominik

Deti zo školského klubu sa počas prvého novembrového týždňa zúčastnili projektového týždňa pod názvom Halloween na Slovensku – Halloween vo svete so zameraním na rozvoj manuálnych zručností a kreativity. Kreslili sme, strihali, tvorili, vyrábali, či už tekvicovú knihu zameranú na využitie netradičnej zeleniny v kulinárstve, papierových tekvičiakov, strašidielka…
Šikovníci zo VI. oddelenia si pripomenuli aj 75. výročie našej školičky a vyrobili sme papierovú reťaz pozostávajúcu zo 75 kusov tekvičiek. Celý týždeň sa deti zúčastňovali variabilných zážitkových aktivít, dozvedeli sa aj množstvo zaujímavých informácií z celého sveta a pripravili aj originálnu výstavu svojich kreatívnych prác.