KLUB V POHYBE

KLUB V POHYBE

ROZHÝBME SA SPOLOČNE

Deti zo školského klubu sa v rámci Európskehotýždňa športu 2021 zúčastnili celoklubového športového popoludnia, ktoré bolo zamerané nielen na bežecké štafety, ale aj na netradičné športy, ako je frisbee alebo ringo.

Pri plnení týchto disciplín deti preukázali rýchlosť, obratnosť i vytrvalosť. Odmenené boli originálnym pochvalným náramkom a pocitom krásne stráveného času vyplneného športom a pohybom v mestskom parku.