You are currently viewing Papierová olympiáda

Papierová olympiáda

V našom klube si deti neskutočne vážime, a preto sme sa rozhodli, že k ich sviatku – MDD pripravíme pre nich netradičnú zábavnú, tvorivú, jedinečnú papierovú olympiádu. V spolupráci s členmi inkluzívneho tímu a členmi Žiackej školskej rady sme pripravili päť rôznych športových stanovíšť. Deti si vyskúšali pohybový talent, preverili svoje športové schopnosti, ukázali svoje vedomosti pri riešení prírodných tajomstiev a hlavne výborne sa zabavili.

A víťaz?

To bolo predsa každé dieťa, ktoré sa papierovej olympiády zúčastnilo a odnieslo si so sebou jedinečnú papierovú čiapku a medailu.