You are currently viewing Svet vedy

Svet vedy

Spoznávanie a detská zvedavosť sú hnacím motorom pre motiváciu. Svet vedy objavovaný na hodinách fyziky a chémie je vnímaný bádateľsky, prakticky a zábavne…. lávová lampa, farebná dúha, meranie hmotnosti, meranie vitálnej kapacity pľúc, zisťovanie kvality pitnej vody…