You are currently viewing <strong>Perinka</strong> má mnoho podôb

Perinka má mnoho podôb

Spojovacou niťou marcových aktivít žiakov na prvou stupni školy bola kniha. Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili workshopu o vzniku knihy v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Prváci a druháci si zažili aktivity s knihou Pánko Hnev a Pani Zlosť od Iryny Zelyk. Zábavnou formou pristupovali k zvládaniu svojho stresu i hnevu.

Kniha ovládla atmosféru aj v našich kolektívoch. Štvrtáci s radosťou čítali predškolákom z materských škôl ľudové rozprávky a úryvky z knihy Listy od Félixa. Rodičia nás previedli svetom Ezopových bájok. V kolektívoch tried sme si predstavovali svoje obľúbené knihy a čítali sme z nich autorské úryvky. Nevšedný umelecký zážitok si pre nás pripravili žiaci – recitátori a predniesli nám ukážky poézie a prózy, s ktorou našu školu reprezentovali na okresných súťažiach.


Marec

Marec mesiac knihy je,
to nás pri vždy srdci zahreje.
Kniha je naša kamarátka,
s radosťou do knižnice otvárame vrátka.
Pomocou kníh sa zdokonaľujeme,
do iných svetov prenášame.
Spoznávame nové priateľstvá,
naše denníky vydávajú o tom svedectvá.

Kniha nás sprevádza celým životom,
učíme sa veľa popritom.
Ďakujeme všetkým spisovateľom,
prajeme veľa zaujímavých kníh čitateľom.

žiaci z III. C