You are currently viewing <strong>Milý predškoláčik…</strong>

Milý predškoláčik…

aj takto sa začínal list určený predškolákovi z materskej školy, ktorý (možno) sám nevie ešte čítať. Na to mal pri návšteve našej školy starších kamarátov, ktorí mu pomohli nielen prečítať ich autorský list, ale aj modelovať, kresliť, lepiť, zoznamovať sa s veľkou školou… Čítanie zaujímavých kníh vystriedali piesne, tvorivé dielne plné spoločnej zábavy, cvičenie na senzorickom chodníku a darčeky. Ako ináč… v súlade s princípmi Nurture školy to boli rytmické (stres a napätie znižujúce) darčeky vyrobené staršími kamarátmi.

Pozvanie na ďalšie Stretnutie s Trojkou dostali nielen deti, ale aj ich rodičia. Bolo potešením všetkých dospelých vidieť spolupracujúce detské spoločenstvo, ktoré sa možno ešte pár hodín predtým ani nepoznalo. 🙂