You are currently viewing Prvé zvonenie 2022/2023

Prvé zvonenie 2022/2023

Čo sa stalo v septembri     
Kto to klope dneska k ránu na čarovnú školskú bránu?
Krásne klope, to mi ver, predsa mesiac september.
Na husličky k tomu hrá, bránu školy otvára.
Už je brána dokorán. Najmúdrejšia brána brán.
Múdrosti je za ňou všade ako kvetín na záhrade.
Bežíme dnu – sláva, sláva!
V škole deťom zmúdrie hlava.
(autorka Libuša Friedová)

… dnes v Kongresovom centre ŠD TU vo Zvolene slávnostne otvárame školský rok 2022/2023 pod názvom PRVÉ ZVONENIE…. už 75 rokov otvárame nový školský rok, vítame prváčikov…

… na začiatok by sme si mohli všetci – učitelia, žiaci i rodičia zaželať niečo pekné a splniteľné. O týchto túžbach a očakávaniach sa budeme rozprávať po celý školský rok. Ja osobne by som bola rada, keby naša škola i naďalej poskytovala kvalitné vzdelanie a výchovu. Výsledky celoslovenských meraní za posledné roky ukazujú, že sme najlepšia škola regiónu a patríme medzi TOP 10 základných škôl Slovenska.

… k tomu, aby sme sa v škole dobre cítili je niekoľko jednoduchých receptov… Byť čestný, kamarátsky, pracovitý profesionálny, úprimný či vnímavý k sebe i k iným, vďačný, tešiť sa z úspechu druhého tak ako zo svojho. Rozdávať a prijímať radosť, akceptovať zmeny a riešiť nové výzvy s cieľom podpory toho dôležitého, nie malicherností. Veď všetci vieme, že prekážky nás často robia silnejšími a schopnejšími… 

(výber z prejavu Ľuboslavy Bielikovej, riaditeľky školy)