TROJKÁRSKY ADVENT

TROJKÁRSKY ADVENT

Advent alebo adventné obdobie  má v ľudovej kultúre Slovenska magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily. My sme však nič nenechali na náhodu a naše čakanie na Vianoce sa nieslo v pozitívnom duchu. Od začiatku decembra sme otvárali okienka nášho originálneho Adventného kalendára s názvom Aby nám v škole dobre bolo. Všetky deti celej školy (aj zamestnanci) z neho plnili rôzne výzvy, úlohy, tvorili výstupy pre medzinárodný projekt Nurture škola.

Každé ráno nás v školskom rozhlase privítala, pozdravila spolužiačka a prečítala zadanú úlohu. Napríklad:

Balónová hra na chodbe.
Napíš, za čo si vďačný.
Výroba a zdobenie spoločného vianočného stromu.
Kamarátske objatie.
Výroba spoločnej triednej papierovej reťaze.
Zatancuj si Makarenu.
Stena komplimentov.
Víkendová návšteva vianočnej dediny.
Tímové kreatívne maľovanie.
Rytmus v krvi.
Senzorická dráha na chodbách školy.
Zaspievajme si spolu vianočnú pieseň.
Obdarovanie dobrým slovom, piesňou, darčekom…
a ďalšie kreatívne výzvy nás sprevádzali počas celého decembra, každý deň do Vianoc.

Deti pracovali spoločne, tvorivo a radostne, rodičia prirodzene oceňovali ich zápal, motiváciu a podporu. Pedagogickí zamestnanci prirodzeným spôsobom rozvíjali vzájomný rešpekt, stupňujúcu kreativitu, viacsmernú spoluprácu a samozrejme rytmickými cvičeniami, tancom, spevom… odbúrali stres, nervozitu a napätie. Deťom ponúkali príležitosti pre radosť, ale aj priestor pre prirodzené hry, pohyb, zábavu v bežnom školskom živote (wellbeing vo vzdelávaní). Odmenou bol smiech, radosť, dobrá nálada, originálne (deťmi) vyzdobená škola. Určite nám v škole dobre bolo. 🙂