Hovoriace skaly a iné záhady z minulosti

Hovoriace skaly a iné záhady z minulosti

Angličtina, geografia a história nám pomáhajú nájsť odpovede na zaujímavé otázky z CLIL projektu našich žiakov 8. a 9. ročníka s názvom Hovoriace skaly a iné záhady z minulosti (Speaking rocks and other past mysteriers)

Svoje vedomosti a zručnosti používame na objasnenie figuratívneho jazyka vytesaného v skalách vo ValCamonica v dobe medenej. Tiež by sme spoločne chceli prísť na to, prečo sa rieka Váh volá Váh. Online prednáška Dr. Flavia Pinta z Talianska nám priblíži, ako vedci používajú prapôvodný jazyk Sanskrit na skúmanie archeologických nálezov.