You are currently viewing FIRST LEGO LEAGUE postup na slovenské finále

FIRST LEGO LEAGUE postup na slovenské finále

Vo štvrtok 2. februára 2023 sa náš tím RoboGen predstavil na regionálnom kole (Žiar nad Hronom) jednej z najväčších robotických súťaži na Slovensku – First Lego League Challange. Nejedná sa čisto o robotický súťaž a preto je veľmi náročné sa na ňu pripraviť. Žiaci sa učia analyzovať problémy do hĺbky, nájsť existujúce riešenia, vyhľadávajú a sami kontaktujú vhodných odborníkov, navrhujú vlastné riešenie globálneho problému a pred porotou predstavia prototyp svojho inovatívneho riešenia. Témou súčasného ročníka je SUPERPOWERED a teda problémy na ceste energie (výroba, distribúcia, spotreba).

Tento rok bol tím zostavený opäť z deviatakov, ktorí nemali predchádzajúce skúsenosti so súťažou, ale mali odhodlanie. Súťaži venovali obrovské množstvo času v škole aj mimo nej, získali množstvo nových skúseností a zážitkov. 

V hlavnej robotickej kategórii Robot Game sa dokázali prebojovať do semifinále a odtiaľ do finálového zápasu. Tu obsadili úžasné 2. miesto. V prezentovaní svojho výskumného projektu boli podľa bodovania najlepší. Ich inovatívne riešenie zbierania a využívania metánu z hovädzieho dobytka, ktoré nazvali COWASK, mohli odprezentovať pred všetkými účastníkmi turnaja. Taktiež v kategórii Core Values, kde sa hodnotia základné princípy celej súťaže (objavovanie, inovatívnosť, dopad, tímová práca, zábava, inklúzia) dosiahli najlepšie bodové umiestnenie. Na základe nominácií členov tímu, udelila porota nášmu tímu aj Ocenenie trénerovi za vynikajúcu prácu.

V celkovom poradí sa umiestnili na skvelom druhom mieste, čo im zabezpečilo postup do Národného finále Slovenskej republiky. Tento turnaj medzi najlepšími tímami z regionálnych kôl, sa bude konať v Bratislave 11. marca 2023 a teda im všetci držíme palce. 

M. Hudík