You are currently viewing Škola smiechu

Škola smiechu

Aby sme žili iným pre radosť 🙂 ,
aby sme mali veľa síl 🙂 ,
aby sme zažili v škole veľa pekných chvíľ 🙂 ,
aby sme vedeli pomocnú ruku dať 🙂
a hlavne aby sme sa nezabudli smiať.

Aj takéto želania odznievajú u nás v triednych kolektívoch. Do podoby jednoduchých veršov ich dali deti zo školského parlamentu. A my ostatní (zamestnanci i rodičia) im umožníme plnenie želaní v našej škole. Lebo veríme, že škola je aj miestom, kde sa človek učí porozumieť svetu, kde sa formuje jeho vedomie spolupatričnosti k ostatným (blízkym i cudzím), kde sa učí prijať výzvy budúcnosti a kde zažíva podporu, intenzívnu pomoc a pozitívne pocity okolia.

K emocionálne bezpečnému prostrediu isto prispela aj zážitková hodina JOGA SMIECHU. Ďakujeme Belinda a Robo, boli ste skvelí 🙂